A-prodej - Vyšší než udávaná spotřeba vozu je skrytou vadou vozidla

Při výběru nového vozu je jedním z důležitých kritérií i spotřeba pohonných hmot. Výrobcem udávané hodnoty spotřeby se ale od skutečné provozní často výrazně liší. Podle názoru soudů je technický průkaz veřejnou listinou a zákazník má právo očekávat správné údaje.

Vyšší než udávaná spotřeba vozu je skrytou vadou vozidla

Spotřebitelé si v poradně dTestu často stěžují na skutečnost, že jimi pořízený vůz má vyšší spotřebu pohonných hmot, než je uvedeno v technickém průkazu k vozidlu. „Pro zákazníky je podstatná informace, kterou obdrželi v technickém průkazu, tedy že jimi kupované vozidlo má spotřebu paliva tam vyčíslenou,“ zdůrazňuje vedoucí poradenské linky dTestu Lukáš Zelený a dodává: „České soudy vyslovily, že hodnoty zapsané v technickém průkaze nemohou být zcela orientační, neboť se jedná o veřejnou listinu. Vyšší než udávaná spotřeba paliva je projevem skryté vady vozidla.“

Zákazníci se mohou bránit uplatněním reklamace u prodávajícího a požadováním slevy z kupní ceny. K posouzení toho, o kolik reálná spotřeba převyšuje spotřebu uváděnou v technickém průkazu, nejlépe poslouží znalecký posudek specializované znalecké instituce. Náklady na vypracování znaleckého posudku je pak prodávající kupujícímu povinen též uhradit jako náklady nezbytné k uplatnění oprávněné reklamace.

„V reakci na žalobu zákazníka, který nesouhlasil s rozporem mezi reálnou a zapsanou spotřebou vozu, vyměřil Krajský soud v Praze slevu z kupní ceny ve výši 50 tisíc korun u vozidla, jehož hodnota činila bezmála 700 tisíc korun,“ uvádí Lukáš Zelený. Rozdíl mezi skutečnou a uváděnou hodnotou spotřeby paliva v uvedeném případě činil téměř 30 %.

„S jistou odchylkou od předpokládané spotřeby vozu lze počítat. Spotřeba vozu totiž závisí i na dalších faktorech jako jsou povětrnostní podmínky, stav vozovky, hustota silničního provozu či styl jízdy řidiče,“
vysvětluje Lukáš Zelený a dodává: „Odchylka ale musí být přiměřená.“ Pokud by se prodejci pokoušeli do kupních smluv vkládat formulace typu „za určitých podmínek se může spotřeba lišit“, jednalo by se o ustanovení nepřiměřené, nezákonné a zbavující kupující příslušné zákonné ochrany.


Zdroj: tz dTest.cz

 

[2012-11-16]
Autor článku Vyšší než udávaná spotřeba vozu je skrytou vadou vozidla: převzatý článek