A-prodej - Novinky v povinném ručení!

V průběhu letošního roku došlo k významné legislativní změně, která může některým řidičům významně zkomplikovat život.

Novelou zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. “povinným ručením“) přibude povinnost těm, kteří mají na sebe v registrech vozidel evidováno nějaké vozidlo, za něž není předepsané pojistné odváděno.
Od nového roku bude každý vlastník, či provozovatel za každé takto evidované a nepojištěné vozidlo nucen platit do garančního fondu příspěvek ve výši 20,- až 300,- Kč (podle typu vozidla), a to za každý den, kdy nebylo pojištěno. Snadno lze vypočíst, že poplatek bude dosahovat mnohem vyšší částky, než kterou neplacením povinného ručení ušetřil. Úhrada tohoto povinného příspěvku nepojištěného přitom nijak nezbaví hrozby dalších sankcí, které platí už v současnosti a na jejichž základě může být při provozu nepojištěného vozidla uložena pokuta až do 40.000,- Kč, nepočítaje v to rizika z případné dopravní nehody způsobené takovým vozidlem. Zde mohou vynaložené náklady, které Česká kancelář pojistitelů následně vymáhá, dosahovat v případě škod na zdraví miliónových výšek. Ročně je přitom takto vypláceno zhruba 300 miliónů Kč, které jsou následně vymáhány po řidičích a dalších osobách se vztahem k nepojištěnému vozidlu, tedy vlastnících a provozovatelích.

Jak tedy postupovat, aby nedošlo ke zbytečnému postihu?

V první řadě je třeba si uvědomit, zda jste v minulosti nevlastnili nějaké vozidlo, které následně prodali, ale neodhlásili. Často se tak mohlo stát např. při prodeji na náhradní díly, či proto, že jste této skutečnosti nevěnovali dostatečnou pečlivost. Pokud jste si jisti, že tato situace ve vašem případě nepřichází v úvahu, a že nenastala ani žádná jiná okolnost, na základě které byste byli jako vlastník nebo provozovatel v registru vozidel evidováni, nemusíte konat nic. V pochybnostech však můžeme (a tento postup je možno jen doporučit) podat na místně příslušný registr vozidel žádost o výpis, která vozidla máte na své jméno evidována. Pokud zde uvedeni nejste nebo za zde evidované vozidlo řádně pojistné hradíte, celá záležitost pro vás ve většině případů končí. V případě, že jste zde evidováni, máte ještě do konce roku prostor pro to, abyste dali své věci do pořádku. Zákon předpokládá, že tak učiníte buď dočasným či trvalým odhlášením, či aktualizací údajů, pokud už vozidlo nevlastníte (např. z důvodu jeho odcizení, apod.).


Zdroj: tz SOS, Bez pojištění

 

[2008-11-21]
Autor článku Novinky v povinném ručení!: FiftyFifty