A-prodej - Na snížení počtu kuřáků by stát příliš neprodělal

Od té doby, co tváří v tvář statistice a jasným vědeckým důkazům musel celý svět uznat, že kouření škodí zdraví, zuří mezi kuřáky a nekuřáky lítý intelektuální boj. Obhájci kouření tvrdí, že daně z cigaret a včasná úmrtí důchod si nárokujících kuřáků zachraňují státní rozpočet, zatímco odpůrci nikotinové závislosti argumentují výdaji na zdravotní péči o churavějící kuřáky.

Na snížení počtu kuřáků by stát příliš neprodělal Vyšší zdanění cigaret omezuje jejich spotřebu

O tom, zda a o kolik se má zvyšovat spotřební daň z cigaret, se také vedou vášnivé spory. Přestože ani všichni ekonomové nejsou zajedno, pravděpodobně rozumné a předvídatelné zvyšování spotřební daně státnímu rozpočtu prospívá. Zřejmě prospívá i zdravotnímu stavu obyvatel, protože podle údajů Světové banky je pravidelné zvyšování spotřební daně na cigarety nejúčinnějším opatřením, kterým může stát snížit spotřebu cigaret – především mezi mladými lidmi a nízkopříjmovými skupinami obyvatel.

Kouření škodí zdraví i státnímu rozpočtu

Přestože předčasně zemřelí kuřáci nepobírající státní důchod mohou erární kasu potěšit, celkový dopad kouření na veřejné finance je pravděpodobně negativní. Nemoci způsobené kouřením totiž zdaleka nepostihují jen důchodce a předčasná úmrtí na následky kouření se často týkají i lidí v produktivním věku. Podle údajů z Maďarska, na základě kterých byla před časem zpracována podrobná studie, v roce 2004 v této zemi předčasně zemřelo na následky kouření více než 22 tisíc lidí starších 35 let. Pasivní kouření pak předčasně připravilo o život další zhruba dva tisíce lidí. V uvedeném roce 2004 stálo kouření maďarskou státní pokladnu 1,6 miliardy eur, což představuje 1,7 % hrubého národního produktu.

Daně z cigaret netvoří velkou část rozpočtu

Přestože zdanění cigaret není malé, v celkových daňových příjmech většiny států netvoří podstatnou položku. Obecně jsou na příjmech ze zdanění cigaret více závislé méně rozvinuté evropské země. V roce 1999 tvořilo zdanění cigaret v Maďarsku 3 % všech daňových příjmů státu. V Polsku to bylo 7 %, v Turecku a na Ukrajině 11 %, v Rumunsku 12 %. Celkový dopad kouření na státní rozpočty bude tedy spíše negativní, i když se dosud nenašel ekonom, který by si dal tu práci a toto tvrzení v neprospěch kuřáků nezvratně dokázal.


Zdroj: Odvykání kouření.cz

 

 

[2011-02-25]
Autor článku Na snížení počtu kuřáků by stát příliš neprodělal: převzatý článek