A-prodej - E-shopy se nechovají ke spotřebitelům fér

Právníci časopisu dTest se v rámci rychlého průzkumu správnosti nabídky a obchodních podmínek e-shopů soustředili na správné uvádění cen, uzavírání kupní smlouvy a jednostranné změny cen. Jen dva z dvaceti pěti obchodů byly hodnoceny bez výhrad.

E-shopy se nechovají ke spotřebitelům fér

Zákazník má právo být informován o konečné ceně produktu, tedy se zahrnutím všech daní a recyklačních či jiných poplatků. Některé e-shopy ale výslednou, tedy nejvyšší cenu opticky potlačí ve prospěch nižší ceny, například bez daně z přidané hodnoty. Vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený obdobné postupy komentuje: „Takové jednání není vždy nezákonné, ale nepovažujeme ho za korektní vůči spotřebitelům.“

Součástí průzkumu byl i okamžik uzavření kupní smlouvy, od něhož prodejce nemůže jednostranně měnit cenu či jiné náležitosti smlouvy. Kupní smlouva by měla být podle právníků dTestu uzavřena okamžikem doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu na základě konkrétně sjednaných podmínek v rámci objednávkového procesu. Zelený k praktikám internetových obchodů říká: „E-shopy nejčastěji označují za vznik kupní smlouvy okamžik, kdy kupujícímu dojde potvrzení o akceptaci smlouvy prodávajícím. Tím jsou ale samy proti sobě, protože v případě, že zákazníkovi potvrzení nedojde, pak smlouva nevznikla a spotřebitel jí tak není vázán.“

Poslední oblastí, na kterou se průzkum zaměřil, byla možnost jednostranné změny ceny či zrušení smlouvy obchodníkem. Většina e-shopů si vyhrazuje na takovou změnu právo. Lukáš Zelený s podobným postupem nesouhlasí: „Až na výjimky platí, že na smlouvě lze trvat za ujednaných podmínek. Výjimku představuje například zcela zjevný omyl v kupní ceně, kdy při uzavírání smlouvy musí být zcela jasné, že něco není v pořádku.“

Při nejasnostech s obchodními podmínkami e-shopů, mohou spotřebitelé kontaktovat poradenskou linku časopisu dTest na telefonním čísle 299 149 009. Výsledky průzkumu a srovnání internetových obchodů jsou k dispozici na www.dtest.cz/eshopy.


Zdroj: tz dTest.cz

 

[2012-04-27]
Autor článku E-shopy se nechovají ke spotřebitelům fér: převzatý článek